CCTV ve Video Kontrol Sistemleri

Kapalı devre görüntü ve kayıt sistemleri çeşitli sayıda kameralar kullanılarak belirli bir bölgenin gözetlenmesi, elde edilen görüntülerin kayıt altına alınması ve video ekranlarında görüntülenmesini sağlamaktadır. Günümüzde kapalı devre görüntü ve kayıt sistemleri (CCTV) bina ve tesislerin güvenlik amacıyla izlenmesi, kayıt altına alınarak güvenliğinin sağlanmasında oldukça yaygınlaşmıştır. Doğru kamera seçimi kurulacak CCTV sisteminin amacına uygun olarak işlevini yerine getirebilmesinde büyük öneme sahiptir. CCTV’nin en temel bileşenlerinden olan kameralar sadece videonun izlenmesi ve kaydedilmesi ile kalmayıp çeşitli yazılım ve donanımların eklenmesiyle operatör müdahalesine gerek kalmadan alarmlar üretebilir, çeşitli obje ve plakaları tespit edebilir hale gelmiştir.

Akıllı video içerik analizi sistemleri sayesinde yüzlerce kamerası olan işletmeler bunların bir kısmını video analiz yapabilir hale getirerek sistem performansını önemli ölçüde arttırabilmektedir. Bu sayede çevre güvenliğine yönelik ihlaller, bırakılan veya unutulan objelerin tespiti gibi güvenlikle ilgili detayları yerine getirmek kolaylaşmaktadır. Binaların sayısı, büyüklükleri ve kullanıcı sayısı ile kullanım amacını da gözeterek size uygun CCTV ve video yönetim sistemini öneriyor, gerekli konumlara uyguluyoruz.

 

çözüm ortaklarımız

CCTV ve Video Kontrol Sistemleri

Tags: CCTV ve Video Kontrol Sistemleri