Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Yangın algılama sisteminin yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması ve ihtiyaca en uygun sistemin kullanılması binalarınızdaki can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yasal sorumluluklarınız açısından hayati bir önemdedir. Konaklama, toplanma, eğitim, sağlık hizmeti, depolama gibi amaçlarla kullanılan tüm binalarda, yangına sebep olacak bir aksaklığı yangın henüz başlamadan ya da henüz tehlikeli bir boyuta ulaşmadan önlemeyi amaçlayan sistemler bulunmaktadır.

Plazalar, fabrikalar, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yangın algılama ve alarm sistemi kurulumu gerçekleştirilirken farklı kullanım amacına sahip binalar için Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartlarda uyulması gereken özel şartların göz önünde bulunması gerekmektedir.

Özel projelendirme gerektiren yangın algılama ve alarm sistemlerinde mekân farklı bölgelere bölünerek gerekli algılayıcılar seçilen bölgelere yerleştirilmektedir. Sistem tasarımında Türkiye’de TSE’nin kabul ettiği EN54-14 ve diğer ülkelerde NFPA, EN, VDS gibi farklı standartları kullanırken, UL, LPCB, GOST gibi çeşitli sertifikalarına sahip ürünlerle kurulum gerçekleştiriyoruz.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Tags: Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri