Güvenlik sistemleri yangın algılama,gazlı söndürme,sprinkler,kamera,hırsız alarm,hemşire çağrı ve acil anons. İlk adımda iç ve dış tehditler analiz edilerek güvenlik açıkları tespit edilmektedir. Bu bilgiler ışığında kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak risk analizi gerçekleştirilir. Özetle; potansiyel tehditler ve risk seviyesine göre yapılan risk analizi ile kurumun güvenlik sistemi ihtiyacı belirlenmiş olur.
Güvenlik sistemi uygulamasının ilk aşamasında YGS TEKNİK olarak risk analizini titiz bir çalışmayla gerçekleştirerek kurumlarını hangi güvenlik sistemini seçmesi gerektiği konusunda danışmanlık yapmaktadır.